Extra financiële impuls voor Bibliotheek Hoogeveen

10 maanden geleden gepubliceerd

De Bibliotheek Hoogeveen ontvangt een extra financiële impuls van het rijk. Er wordt een bedrag van € 208.000,- toegekend ter ondersteuning van de dienstverlening. Deze bijdrage maakt deel uit van de ‘eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024’.

Bijdrage van de gemeente

Daarnaast draagt de gemeente Hoogeveen zelf € 52.000 bij aan dit initiatief. Deze financiële middelen zijn afkomstig van provincie Drenthe en zijn specifiek bedoeld ter bevordering van de toegankelijkheid en kwaliteit van de bibliotheekvoorzieningen.

Verbetering van dienstverlening

De ontvangen subsidie zal rechtstreeks ten goede komen aan de Stichting Bibliotheek Hoogeveen. Door deze bijdrage kan de bibliotheek de dienstverlening verbeteren en de bemenste openingstijden uitbreiden. De gemeente Hoogeveen is één van de 52 gemeenten die deze financiële steun hebben ontvangen uit een totaal van honderdvijftig aanvragen.

Uitdagingen in de regio

Hoogeveen heeft deze toekenning ontvangen vanwege de specifieke uitdagingen met betrekking tot laaggeletterdheid en onderwijsachterstanden in de regio. De bibliotheek speelt een belangrijke rol in kennisdeling, talentherkenning en het bevorderen van verwondering en ontmoeting.

Verhoging kwaliteit dienstverlening

Met de uitbreiding van de openingstijden en de versterking van de bezetting kan de kwaliteit van de dienstverlening verhoogd worden. De bibliotheek kan hiermee meer aandacht besteden aan leesbevordering en digitale geletterdheid, vooral voor kinderen en jongeren. Ook de populaire digitale werkplaats HQ-6 kan dankzij deze extra middelen een extra middag en avond in de week opengaan.

Raquel García-van der Walle, directeur-bestuurder van de Bibliotheek Hoogeveen, geeft aan blij te zijn met deze extra financiële steun van het rijk. Ze benadrukt dat de inwoners van Hoogeveen een stevige, toekomstbestendige bibliotheek verdienen.